Copyright © 2008 - 2021 SK Spartak Rychnov u Jablonce n.N. Graphics, HTML content by Vagy. Code by Fidel. All rights reserved.
 
Menu
 
Sportovní citáty a hlášky
Golf je hloupá hra, jejímž cílem je dopravit velmi malý míček do ještě menší jamky nástroji k tomu nevhodnými.
Winston Churchil
 
Vítězný pokřik
Cigi, caga, cigi, caga,
hej, hej, hej!
Cigi, caga, cigi, caga,
hej, hej, hej!
Cigi, caga, cigi, caga,
hej, hej, hej!
Cigi - caga - cigi - caga.
Cigi, caga, cigi, caga,
hej, hej, HEJ!
Rychnov válí, Rychnov válí,
Rychnov válí HEJ, HEJ, HEJ!
 
VIP sekce
 
Administrace
 
Spartak

Historie Spartaku se začala psát v roce 1946. Tehdy pánové Karel Dostál, Petr Štrunců, Josef Maryško, Jaroslav Převrátil, Zdeněk Pospíšil, Jiří Rakouský a Vladimír Hron společně založili S.K Rychnov u Jablonce. Dne 17.6.1946 byla svolána ustavující schůze v sokolské besedě. Této schůze se tehdy zúčastnilo 18 členů. Schůzi vedl pan Josef Košvanec a první vedení S.K. Rychnov vypadalo takto:
Předseda Jaroslav Převrátil, místopředseda Jindřich Kučera, jednatel Jaroslav Jon, pokladník Karel Dostál, rekvizitér Štěpán Fryč, zapisovatel Ctirad Dostál, trenér Evžen Melč, revize účtů Petr Štryncl a Ladislav Železný, členové výboru Josef Plzák a Jaroslav Kuchař. Dalšími členy byli: K. Matějec, L.Hovorka, K.Šimánek, J.Šára, J.Vítek, V.Veis, L.Hron, J.Rakouský, Z.Pospíšil, B.Dvořák, J.Jeřábek, J.Jaroš, M.Vrzal, J.Vošvrda, V.Kalaš, J.Průcha, L.Kracík, J.Hujer, J.Novák a dále pánové Klinický, Michalec, Razím, Salér, Moravec a Roubínek.
Hřiště v té době v Rychnově neexistovalo, takže se hrál fotbal na travnatém ploše mezi domy. V témže roce byl pak klubu oficiálně přidělen prostor pro vybudování hřiště a započaly práce na jeho úpravě.
Sportovní klub poté vyvíjel poměrně bohatou činnost, v zimním období pořádal zábavy, tzv. čaje, dále Mikulášskou zábavu 7.12.1946 a Silvestrovskou zábavu v témže roce. Tyto akce měly klubu pomoci získat nové členy a finanční prostředky pro svůj další rozvoj. 18.4.1947 dokonce pořádal oddíl Jardovskou zábavu. Den na to, 19.4. byla klubu věnována Místním národním výborem budova pro úpravu a vybudování hráčského zázemí (kabiny, šatny). I v roce 1947 pokračovaly práce na terénních úpravách hřiště. Klub měl v té době oddíl mužů, který hrál I.A třídu a také dorost. I v tomto roce pokračoval klub v pořádání zábav, 15.6. to byl Dětský den, 27.9. pouťová zábava a 11.10. první posvícenská zábava. Rok 1948, podle zápisu ve Spartakovské kronice, byl nejenom pro tehdejší Československo, ale i pro Spartak samotný, rokem špatným. Klub se rozhodl vybudovat nové hřiště a tak byla sportovní činnosti vyvíjena mimo území Rychnova. Za celý rok bylo „jenom“ 18 členských schůzí a 14 schůzí výboru.
V roce 1949 se S.K. Rychnov sloučil se Sokolem Rychnov. Na podzim tohoto roku je již dokončeno nové hřiště a klub už konečně začíná hrát zápasy i na domácím hřišti. Jako pramen uvedených informací posloužila Kronika S.K. Rychnov, jejíž poslední zápis je datován k 31.12.1950. Několik fotografií kroniky můžete nalézt v menu Galerie v sekci Historie.