Copyright © 2008 - 2022 SK Spartak Rychnov u Jablonce n.N. Graphics, HTML content by Vagy. Code by Fidel. All rights reserved.
 
Menu
 
Sportovní citáty a hlášky
Ááá Babangida, to snad není možné!!! Podívejte se na ten sprint. Toho by nedohonila ani motorka!
Jaromír Bosák
 
Vítězný pokřik
Cigi, caga, cigi, caga,
hej, hej, hej!
Cigi, caga, cigi, caga,
hej, hej, hej!
Cigi, caga, cigi, caga,
hej, hej, hej!
Cigi - caga - cigi - caga.
Cigi, caga, cigi, caga,
hej, hej, HEJ!
Rychnov válí, Rychnov válí,
Rychnov válí HEJ, HEJ, HEJ!
 
VIP sekce
 
Administrace
 
Spartak

Historie Spartaku se začala psát v roce 1946. Tehdy pánové Karel Dostál, Petr Štrunců, Josef Maryško, Jaroslav Převrátil, Zdeněk Pospíšil, Jiří Rakouský a Vladimír Hron společně založili S.K Rychnov u Jablonce. Dne 17.6.1946 byla svolána ustavující schůze v sokolské besedě. Této schůze se tehdy zúčastnilo 18 členů. Schůzi vedl pan Josef Košvanec a první vedení S.K. Rychnov vypadalo takto:
Předseda Jaroslav Převrátil, místopředseda Jindřich Kučera, jednatel Jaroslav Jon, pokladník Karel Dostál, rekvizitér Štěpán Fryč, zapisovatel Ctirad Dostál, trenér Evžen Melč, revize účtů Petr Štryncl a Ladislav Železný, členové výboru Josef Plzák a Jaroslav Kuchař. Dalšími členy byli: K. Matějec, L.Hovorka, K.Šimánek, J.Šára, J.Vítek, V.Veis, L.Hron, J.Rakouský, Z.Pospíšil, B.Dvořák, J.Jeřábek, J.Jaroš, M.Vrzal, J.Vošvrda, V.Kalaš, J.Průcha, L.Kracík, J.Hujer, J.Novák a dále pánové Klinický, Michalec, Razím, Salér, Moravec a Roubínek.
Hřiště v té době v Rychnově neexistovalo, takže se hrál fotbal na travnatém ploše mezi domy. V témže roce byl pak klubu oficiálně přidělen prostor pro vybudování hřiště a započaly práce na jeho úpravě.
Sportovní klub poté vyvíjel poměrně bohatou činnost, v zimním období pořádal zábavy, tzv. čaje, dále Mikulášskou zábavu 7.12.1946 a Silvestrovskou zábavu v témže roce. Tyto akce měly klubu pomoci získat nové členy a finanční prostředky pro svůj další rozvoj. 18.4.1947 dokonce pořádal oddíl Jardovskou zábavu. Den na to, 19.4. byla klubu věnována Místním národním výborem budova pro úpravu a vybudování hráčského zázemí (kabiny, šatny). I v roce 1947 pokračovaly práce na terénních úpravách hřiště. Klub měl v té době oddíl mužů, který hrál I.A třídu a také dorost. I v tomto roce pokračoval klub v pořádání zábav, 15.6. to byl Dětský den, 27.9. pouťová zábava a 11.10. první posvícenská zábava. Rok 1948, podle zápisu ve Spartakovské kronice, byl nejenom pro tehdejší Československo, ale i pro Spartak samotný, rokem špatným. Klub se rozhodl vybudovat nové hřiště a tak byla sportovní činnosti vyvíjena mimo území Rychnova. Za celý rok bylo „jenom“ 18 členských schůzí a 14 schůzí výboru.
V roce 1949 se S.K. Rychnov sloučil se Sokolem Rychnov. Na podzim tohoto roku je již dokončeno nové hřiště a klub už konečně začíná hrát zápasy i na domácím hřišti. Jako pramen uvedených informací posloužila Kronika S.K. Rychnov, jejíž poslední zápis je datován k 31.12.1950. Několik fotografií kroniky můžete nalézt v menu Galerie v sekci Historie.